LIEPAJA MUSIC uzsāk kultūru atbalstošu iniciatīvu “KultūruVAIG?!?”

Lai veicinātu sabiedrības un kultūras cilvēku viedokļa atspoguļojumu, savstarpējo informētību un adekvātas izpratnes veidošanos par grūtībām, kopsakarībām un no tām izrietošajām sekām kultūras nozarē, uzsākta kampaņa “Kultūru VAIG?!?”!

Projekts tiks realizēts digitāli, un viens no iniciatīvas galvenajiem formātiem būs sarunu un diskusiju video cikls, kas būs skatāms Liepaja Music sociālajos medijos un kampaņas “KultūruVAIG?!?” “Youtube” kanālā.

Pirmajā jaunās iniciatīvas posmā devāmies Liepājas pilsētas ielās, kur uzrunāja nejaušus garāmgājējus un centāmies izdibināt dažādu paaudžu cilvēkos valdošās noskaņas un sajūtas par kultūras nepieciešamību tās daļējā deficīta un ierobežojošo noteikumu kontekstā.

Iniciatīvas mērķis ir radošā, izvērstā, izglītojošā, faktiskā stāvokļa atspoguļojošā un viegli pašironiskā veidā iezīmēt šodienas kultūrjomas pārstāvja jaunos “ikdienas” izaicinājumus.

Iniciatīva nosaukums “Kultūru VAIG?!?” aizgūts no vairumam cilvēkiem zināmā #maisiņšVAIG saukļa. Taču akcijas mērķis “nav trivializēt kultūrjomu līdz “maisiņšvaig” līmenim, bet gan, izmantojot jau asociācijās iesakņotu lielumu, vērst plašu sabiedrības uzmanību uz lietas nopietnību veselīgi pašironiskā formātā, vai tikpat labi mudināt uz dziļi filozofiskas atbildes meklējumiem: kultūrai – būt vai nebūt?”

Plašāk lasi: ŠEIT